Bizim məqsədimiz

Müştərilərin ehtiyaclarını qarşılamaq, xidmət göstərmək, hazır məhsulların həm keyfiyyət, həm də qiymət baxımından hər iki tərəfin xeyrinə uyğun təşkil etmək “Şelfqaztexnologiya” Şirkətlər Qrupunun əsas strateji məqsədirir.

Əsas məqsədə çatmaq yolları

  • Seçilmiş istiqaməti izləmək, idarəetmə sisteminin səmərəliliyini artırmaq, beynəlxalq standart ISO 9001:2000 tələblərinə əsaslanmaq;
  • Hüquqi və texniki-iqtisadi qaydalara riayət etməklə istehlakçıların ehtiyaclarını ödəmək;
  • Müştərilərin ehtiyaclarını sistematik öyrənmək, bizim məhsullara göstərilən tələblərin və xidmətlərin təhlili;
  • Keyfiyyətlə bağlı məlumatların sistematik yığılması;
  • yalnız faktlar və məlumatların təhlili əsasında qərarlar qəbul etmək;
  • məhsulların yeni növlərini və qabaqcıl texnologiyalarını təqdim etmək, göstərilən xidmət çeşidinin genişləndirilmək və xidməti yaxşılaşdırmaq
  • qərarların icrasına, keyfiyyət sahəsində məsul şəxslərin tədbir və fəaliyyətinin səmərəliliyinə vaxtında ve qiddətli nəzarət;
  • avadanlıq, material, ehtiyat hissələri və avadanlıqların vaxtında təmiri üçün təchizatçılarla qarşılıqlı faydalı əlaqələr qurmaq;
  • qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün “Şelfqaztexnologiya” MMC-nin işçilərinin yaradıcılıq potensialını səfərbər etmək, onların təşəbbüsünü stimullaşdırmaq, professional özünütəsdiq üçün kömək etmək;
  • istehlakçıların maarifləndirilməsi, icarədə olan avadanlıqlardan düzgün istifadə olunmasını tələb etmək