Əlaqə

Bakı, Azərbaycan, AZ 1110
Yusif Vəzir Çəmənzəminli, 63A
tel.:    +994 12 480 09 43
mob.: +994 50 201 60 64
          +994 50 341 61 00
e-poçt: shelfgas@yandex.ru
veb: www.shelfgas.com