Təbiətin qorunması

«Şelfqastexnologiya" diqqəti təbiətin qorunmasına ayırır. Ətraf mühitin saxlanılması üçün tədbirlərin ekoloji proqramı hazırlanmışdır. Əməyin qorunması və sənaye təhlükəsizliyi üzrə fəaliyyət:

  • travmaların və mümkün zərərin qarşısının alınması istehsal fəaliyyətinin iştirakçılarının sağlamlığına;
  • iş və əməyin qorunması şərtlərinin yaxşılaşması;
  • qəza vəziyyətlərinin lokallaşdırması üzrə hərəkətlərə personalın hazırlığının təminatı;
  • sənaye təhlükəsizliyi məsələləri üzrə işçilərin sistematik təlimi;
  • texnika sahəsində ən yaxşı dünya təcrübələrinin ardıcıl tətbiq etməsi;
  • əməyin qorunması sahəsində işçilərin ixtisaslaşdırmasının səviyyəsinin daimi artımı;
  • əməyin sağlam şəraitinin yaradılmasında aktiv iştiraka personalın cəlb edilməsi;