Ələkbər Hacı oğlu Ağayev
Prezident

1959-ci ildə anadan olmuşdur.
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası-İstehsal Proseslərinin Avtomat-laşdırılması
və Sankt-Peterburqda Beynəlxalq Bank İnistitunun Bank İşi fakultələrini bitirmişdir.
1983-1988-ci illərdə keçmiş SSRİ QAZ Sənayesi Nazirliyində,
sonra Sankt-Peterburuqda “Avrometall” şirkətində direktor vəzifəsində çalışmışdır.
Bir çox ölkələrdə Beynəlxalq layihələrin reallaşdırılması danışıqlarına rəhbərlik etmişdir.
Ailəlidir - 2 övladı var.
E-mail: shelfgas@yandex.ru