Xidmətlər

  • 1.Yeni neft və qaz quyularının qazılması, mövcüd quyuların cari və əsaslı təmiri, fəaliyyətsiz quyuların bərpası.
  • 2.Mərkəzdənqaçma dərinlik nasoslarının satışı, kirayəsi, təmiri və servis xidməti.
  • 3.Ağır və özülü nefti olan quyular ücün vintvari nasosların satışı, kirayəsi və tamiri.
  • Gündəlik emal gücü 2 milyon m3 olan neft quyularindan çixan birləşmiş qazların emali zavodlarının tikilməsi (İtaliyanın “Benelli Spa” şirkətilə birgə).
  • Gündəlik emal gücü 500 tondan 15000 tonadək olan neft emalı zavodlarının tikilməsi (İtaliyanın “Friulco” və Almaniyanın “Pipe Line” şirkətlərilə birgə)
  • 6.Gücü 1MW-dan 200MW-a qədər olan qaz-turbin generatorlarının tikintisi (İtaliyanın “Benelli Spa” şirkətilə birgə)
  • 7.Neft – qaz boru kəmərlərinin tikintisi.
  • 8.Neft laylarında təzyiqi saxlamaq ücün injeksiya proyektlərinin həyata keçirilməsi.
  • 9.Köhnə neft və qaz emalı zavodlarının yenidən qurulması.