Təminatcılar


"ALNAS" RUSİYA,
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti,
vint nasoslarının təchizatçısı
 
"NOVOMET" RUSİYA,
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti,
vint nasoslarının təchizatçısı
 
"BENZ" RUSİYA,
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti,
vint nasoslarının təchizatçısı

"VOTKİNSK ZAVODU" RUSİYA,
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti,
PPD üçün nasosların
təchizatçısı
 
"KAVKAZKABEL", RUSİYA,
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti,
kabel məhsulunun təchizatçısı
 
"ELEKTON" RUSİYA,
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti,
batırıla bilən nasosların idarələri stansiyalarının təchizatçısı

"POTENSİAL" UKRAYNA,
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti,
batırıla bilən mühərriklərin təchizatçısı
 
“CAMERON" USA,
vint nasoslarının, neft istehsalı
və qazma avadanlığının təchizatçısı
 
"CanamPipe" CANADA,
neft istehsalı və qazma
avadanlığının təchizatçısı