Müasir Texnologiya

Şirkət avadanlığın iş vaxtının səmərəliliyinin, onların davamlılığının, neft quyularından neftin kompleks xarakterli (mum, yüksək qaz faktoru və maye) hasilatının artırılması üçün müasir və yeni texnologiyaların tətbiqi sahəsində öz fəaliyyətini genişləndirir.

Qaz quyularının, tandem növlü qaz fraqmentlərinin və digər avadanlıqların istismarında yarımdalma nasoslarının məhsuldarlıq əmsalının artırılması, donmanın qarşısının alınması və borulardakı maye kanallarında parafin yağının saxlanması üçün elektrik qızdırıcı naqillərdən istifadə olunması üzrə nasosların xüsusi konstruksiyasının köməyi ilə eksperimental iş aparılır və bu texnologiyalardan böyük həcmdə istifadə olunması nəzərdə tutulur.